Ansatte på sfo

Sist oppdatert 21. oktober 2019 15:05

Synnøve Aanensen (sfo-ledar)

Cindy Ferkingstad

Liv Jorunn Mosbron

Sølvi F.Hjortdal

Andrea Fjæreide

Anne B. Olsen

May Elin Ådland

Tove Heidi G.Nilsen

Audny L. Aase

Vibeke H.Hansen

Linn Cathrine Weltzin (Lærling)

Gro Fagerland