Satsingsområde

Grindhaug skule har trygt og godt skulemiljø som hovedsatsningsområde. Vi vil at alle elevar skal kjenna seg trygge når dei kjem til oss, og at dei opplever å bli sett av medelevar og dei ansatte.

Vi skal arbeida med felles gullreglar i fellessamlingar og i klassane, og gjera det beste for eit godt heim-skulesamarbeid.

Dette skuleåret vil vi fortsetja arbeidet med dei tre tverrfaglege emnene, demokrati og medborgarskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling, samt ha fokus på lese-og skriveglede.