Satsingsområde

Dette skuleåret skal vi ta for oss temaet demokrati og medborgarskap som er eit av dei tverrfaglege tema i den nye læreplanen. Forrige skuleår arbeidde vi med bærekraftig utvikling.

8.-22.september skal heile skulen ha eit felles prosjekt om demokrati og medborgarskap. Elevane skal då arbeida temabasert og på tvers av fag.