Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU 2019/2020

Sist oppdatert 4. oktober 2019 08:26
1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

6c

7a

7b

Bodil Solberg

Hanne Simonsen

Anne Brubakk Ånensen

Eli Anita Bjørvik

Kristine Eliassen

Magnus Larsen

Janne Marit Åkset

Göran Andreas Gustafsson

Ludvig Knutsen

Knut Terje Stava

Stian Erland Ellefsen

Kathrine Sletten

Cindy Torgersen Jensen

Tørres Vesterheim

Kjetil Kvilhaug