Om skolen

Grindhaug skole er ein nynorsk skole med 343 elevar. Vi har 2 og 3 klassar på kvart trinn. Det er 54 ansatte på skolen. Skulen vart åpna i 1976, men har i ettertid blitt både bygd ut og pussa opp. SFO har vanlegvis sin eigen base ved gymsalen, i fine og luftige lokaler. Dei brukar også ein del andre lokaler på skolen. Skolen har visjonen “Me klatrar mot toppen” med utgangspunkt i skolen sin logo. I vår eigen skolesong står det: “Om veien opp er lang og tung og vanskeleg, så skal me alle gjer så godt me kan. Me jobbar godt, me støttar dei som treng det, og klatrar opp i saman alle mann.”