Om skolen

Grindhaug skole er ein nynorsk skole med 322 elevar. Vi har 2 og 3 klassar på kvart trinn, og ein kan difor velja både nynorsk og bokmål som hovudmål.  Det er 50 ansatte på skolen. Skulen vart åpna i 1976, men har i ettertid blitt både bygd ut og pussa opp. SFO har vanlegvis sin eigen base ved gymsalen, i fine og luftige lokaler. I år er sfo fordelt på dei ulike klasseromma. Skolen har visjonen “Me klatrar mot toppen” med utgangspunkt i skolen sin logo. I vår eigen skolesong står det: “Om veien opp er lang og tung og vanskeleg, så skal me alle gjer så godt me kan. Me jobbar godt, me støttar dei som treng det, og klatrar opp i saman alle mann.”