Om skolen

Sist oppdatert 4. oktober 2019 09:23

Grindhaug skole er ein nynorsk skole med 287 elevar. Vi har 2 og 3 klassar på kvart trinn, og ein kan difor velja både nynorsk og bokmål som hovudmål.  Det er 53 ansatte på skolen og 70 elevar som har plass på SFO. Skulen vart åpna i 1976, men har i ettertid blitt både bygd ut og pussa opp. SFO har sin eigen base ved gymsalen, i fine og luftige lokaler. Skolen har visjonen “Me klatrar mot toppen” med utgangspunkt i skolen sin logo. I vår eigen skolesong står det: “Om veien opp er lang og tung og vanskeleg, så skal me alle gjer så godt me kan. Me jobbar godt, me støttar dei som treng det, og klatrar opp i saman alle mann.”