Klassane våre og kontaktlærerar

Sist oppdatert 30. september 2019 15:30

1A Hanne Pedersen Lien
1B Ingeborg Mannes Alsaker
2A Elin Olsen Seldal
2B Tone Linn Sjøen Karlsen
3A Celina Valderhaug
3B Ingunn Tangen
4A Inger Vorre Andreassen
4B Tove Clausen
5A Kristin Kvebæk
5B Anita Johansen
6A Gerd Elise Sørensen
6B Dag Eirik Einarsen
6C Svanhild Sjursen
7A Elisabeth S. Alfsen
7B Laureen Ferkingstad Ekrene