Helsesjukepleiar

Sist oppdatert 30. september 2019 15:27

Laura Kloster er helsesjukepleiar på skulen vår. Ho er tilstades på skulen måndag, torsdag og fredag kl. 08.30-14.00. De kan kontakta henne på tlf. 469 05 815.