Ansatte på sfo

Synnøve Aanensen (sfo-ledar)

Cindy Ferkingstad

Liv Jorunn Mosbron

Sølvi F.Hjortdal

Andrea Fjæreide

Anne B. Olsen

May Elin Ådland

Tove Heidi G.Nilsen

Audny L. Aase

Vibeke H.Hansen

Linn Cathrine Weltzin

Andrea Garvik

Gro Fagerland

Kjetil Liknes – lærling

Jill Anita Sørensen

Veronica Nilsen

Charlotte Sjøen