Ansatte på sfo

Synnøve Aanensen (sfo-ledar)

Cindy Ferkingstad

Liv Jorunn Mosbron

Andrea Fjæreide

Anne B. Olsen

May Elin Ådland

Tove Heidi G.Nilsen

Audny L. Aase

Vibeke H.Hansen

Linn Cathrine Weltzien

Gro Fagerland

Silje H. Sønsteby

Veronica Nilsen

Camilla Mosbron og Malin Gundersen Hauso er lærlingar skuleåret 22-23