Hjertesone

Grindhaug skule er ein av 7 skular i Karmøy kommune som er ein del av “Hjertesone-tryggare skuleveg”,og som har og fortsatt skal ha fokus på trygg skuleveg for elevane våre. No når snøen har regna vekk og det er lysare morgonar, oppfordrar vi elevane våre til å gå, sykla og sparka til skulen. Dette gir ein god start på dagen og stor helsegevinst. Hugs hjelm og refleks:)