Helsesjukepleiar

I veke 16 er Lena tilgjengeleg på skulen på måndag.
Grethe Iren er opptatt med vaksinering på helsestasjonen heile veka.

I veke 17-18 har Grethe Iren studier, Lena kan kontaktast måndagar.